افزودن نظر جدید

سلام اگردرزمان خودمان هم بخواهیم بیشتر دقت کنیم هنوزهم ابن ملجم هایی هستند امثال ریگی هاکه اگربخواهیم بگوییم عفو انهابهتر است درواقع به کل بشریت بالاخص بهتشیع ظلم کردیم واین مصداق ترحم برپلنگ تیز دندان است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.