افزودن نظر جدید

بزرگوار مورد اولی که اشاره کردید واقعیت داره ؟ شاید در اسناد آموزشی باشه ولی میزان تحقق اون در عمل چقدر هست؟ مورد دوم مورد اشاره شما یه جورایی نقض مورد اول هست چون آموزش بخشی از ساختار زندگی اجتماعی است و مورد سوم رو هم میشه گفت موید پیام اول من هست گروههای جهادی یا روحانیون به مناطق محروم زیادی رفتن این رو قبول دارم ولی برنامه مشخصی جهت آموزش به روز به اهالی اون مناطق وجود داره که وقتی چهار تا فرقه ساختگی رفتن به این مناطق و تبلیغ کردن مردم از روی ناآگاهی جذب نشن؟ اصولا خود بابی ها در دوره قاجار همین طور سر براوردن بخش بزرگ آموزش دست روحانیون بود ولی روزمرگی و توجه نکردن به خواسته های متفاوت زمانه سبب شد اینها چهارتا حرف درست رو با چهل تا حرف غلط مخلوط کنن و طرفدار جمع کنن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.