افزودن نظر جدید

حتما قران را ابوسعید ابوالخیر از باب بهتر درک کرده چون در اشعارش چندین بار از ایمه معصومین استمداد خواسته روح ان شیخ عزیز شاد باد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.