افزودن نظر جدید

در فرهنگ اصیل عاریایی، طبق سنت زرتشتی، یک مرد حق دارد با خواهر و دختر خودش همبستر شود. حتی اگر خواهر و دختر و... راضی به این همبستری نباشند، مردن اصیل عاریایی حق دارد به زور با آنان همبستر شود. اسناد: https://www.adyannet.com/fa/news/13013
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.