افزودن نظر جدید

وقتی با پیش فرض به تحقیق بپردازید نتیجه اش می شود اطلاعات غلطی که به مردم می دهید. زرتشتیان جن پرست نیستند. خدا را می پرستند و مانند مسلمانان به فرشتگان هم معتقدند و این که فرشته ها چه شکل هایی دارند مربوط به اسطوره هاست. اگر به مجموعه روایات زرتشتیان مراجعه کنید می بینید که تمام مطالبی که در آنجا آمده همان چمان چیزیاست که مسلمانان می گویند و تفاوت خاصی بین این دو دین نیست. فقط مسئله این است که روحانیت در هر جا پا بگذارد تحریف ایجاد می کند همانقدر که در احادیث ما جعل و انحراف وجود دارد در ادیان دیگر هم هست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.