افزودن نظر جدید

سلام. اگر کسی 10 ساعت استدلال و کلمات سنگین و ادبی ردیف کند که بگوید در این حوض آب نیست، ولی من دستم را در حوض فرو می‌برم و می‌بینم که حوض پر از آب است. در اینجا، یک لحظه حرکت و تجربه، بر آن 10 ساعت سخنوری ترجیح داره. به همین صورت، روایات کهن زرتشتی، بحث خویدوده را که مطرح کردند به روشنی گفته اند منظور، همبستری با خواهر و مادر و دختر است و عملاً هم این کار را انجام میدادند. حال اگر کسی 100 ساعت سخنوری بکند، که بخواهد این مسئله را انکار کند، باز هم اصل قضیه تغییر نمیکند. "لمس آب" و سخن گفتن درباره خالی بودن حوض...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.