افزودن نظر جدید

به گفته علامه عسکری در کتاب 150 صحابه ساختگی شخصیت عمر قعقاع تمیمی شخصیتی ساختگی و مجعول می باشد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.