افزودن نظر جدید

هخامنشیان در یونان، کشتار و ویرانی کردند. نه آبادانی! تعصب و نژادپرستی مغز انسان رو پوک میکنه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.