افزودن نظر جدید

من دو کتاب خراسانی را مطالعه کردم ولی واقعا چیزی بدرد بخوری نیافتم غیر ازاین که با جملات و کلمات بازی شده بود و یک متن ساده بسیار زیبا جلوه داده بود. مخالفت با دار و دسته ولایت فقیه هم کدام مشکل ندارد . و بسیار ملا های ایرانی هم هستند که غیر از خرافات و دروغ چیزی برای گفتن ندارند. و همچنان داریم عالمان و مجتهدین بزرگوار و عالمان دینی که واقعا نظریات شان قابل قدر است .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.