افزودن نظر جدید

متاسفم برای افرادی که جدا از دین و مذهب انساها رو به راحتی قضاوت میکنند. آقای کارن وفاداری و خانم آفرین نیساری از خیرترین انسانهایی بودنند که من دیده بودم. من مسلمانم و تازه کارم رو برای ساخت تجهیزات برای معلولین شروع کرده بودم دولت هیچ کمکی نکرد و آقای کارن که همیشه انسان بزرگ و مهربانی بودنند برای تولید کننده های کوچکی مثل شرکت من و همسرم کمکهاشون رو از ما و جامعه معلولین دریغ نکردنند. شما هایی هم که بدون علم قضاوت می کنید امیدوارم زندگی درس خوبی برای جهالتتون بده بهتون. به امید افراد عاشق وطنی مثل اسن دو عزیز که به دلیل عشق اجدادیشون موندن و نتیجه اش متاسفانه این بی حرمتی و از دست دادن همه چیزشون شد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.