افزودن نظر جدید

به راستی که پایگاه بی‌خردگان، متن عربی کلام ابوریحان را تحریف کرده است. ابوریحان می‌گوید جدول یونانیان (که گفته کورش کیخسرو است) در عدد شاهان و مدت حکومت و "نام"ها و احوال و اخبار (جمیع احوال) با واقعیت اختلاف دارد. اما سایت دروغ‌پرداز بی‌خردگان با ندید گرفتن این عبارت، مدعی شده که ابوریحان گفته کورش همان کیخسرو است. در حالیکه ابوریحان با این ادعا مخالفت کرده است. افشاگری‌های بسیاری علیه سایت بی‌خردگان و تحریفات و جعلیاتش در راه است. منتظر بمانید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.