افزودن نظر جدید

دوست گرامی متاسفانه ایدئولوژی مبتنی بر جهل و خرافه و افسانه، چونکه پاسخ و پشتوانه علمی نداشته و ندارد روی به مطالب احساسی خواهد آورد. قرن ها مردم بینوا را صرفا به با اندیشه سرمگو به کج راهه بردید و امروز هم می‌خوانید: "گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش"
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.