افزودن نظر جدید

نویسنده گرامی اطلاعات شما در مورد آیین اهل حق بسیار جزیی است و محدود.پس توهین های بی اساس خود را پس بگیرد و از گفتار خود شرمسار باشید اصل و اساس تحقیق کنار گذاشتن حب و بغض ناشی از ایدئولوژی و رعایت اصل بی طرفی است صفحه فکری یک محقق باید فارغ از هر گونه پیش داوری باشد .ظرفیت فکری شما پذیرایی گفتاری خارج از شریعت نمی باشد .و توانایی تحلیل و تفکر چیزی خارج از شریعت برایتان ناممکن و بسیار سخت است . وصل خورشید به شب پره اعمی نرسد که در این دایره صاحب نظران حیرانند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.