افزودن نظر جدید

کجا خدا وعده داده؟ کسی که پدر و مادرش میمیره، ببین، پدر و مادرش که عزیزترین‌اند، پس از یک سال دیگه داغش سرد میشه و از اونها یادی عزیز میمونه! دیگه هر سال که تو سر خودش نمیزنه و گریه کنه. اما بله، گرامی داشتن این روز رواست، اما یک مراسم سالم. گریه و مویه و سیاه‌پوشی از سوی پیامبر به شدت رد شده!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.