افزودن نظر جدید

پاسخ به Maryam: وقتی غضب و کینه‌های بی اساس در وجود انسان برافروخته بشود، یقینا عقل و منطق و نجابت، خواهد سوخت. خانم مریم... ازدواج هابیل و قابیل با خواهران خود، اثبات شده نیست و نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. و اگر هم چنین کاری انجام شده باشد مربوط به عصر حجر است. دوران پارینه سنگی. یعنی شما میفرمایید چون مردم در عصر حجر، در غارها زندگی میکردند پس ما هم چنین کنیم؟ میگویید کمبوجیه با خواهرش ازدواج کرد چون قابیل با خواهرش ازدواج کرد. یعنی میفرمایید که هخامنشیان تابع قوانین عصر حجری بودند. در ادامه گفتید فاطمه معصومه (س) عرب است و چون عمر بن خطاب در حق ایرانیان جنایت کرد پس فاطمه معصومه مقصر است! خب فاطمه معصومه (س) چه ربطی به عمر دارد؟ چه ربطی به عثمان و معاویه دارد؟ میفهمید چی میگید؟ خواهش میکنم دست از احساسات قومگرایانه و تعصبات بی ارزش بردارید. پاک ترین جوانان تاریخ ایران که شهدای دقاع مقدس بودند اکثر قریب به اتفاق، تربیت شدگان مکتب اسلام بودند. فضای جبهه فضای روضه امام حسین و زیار عاشورا و قرآن و نماز بود و البته... دعوا سر سربند یا فاطمه بود. رسانه های انگلیسی در گوش شما وسوسه میکنند که دست از اینها بکشید میخواهند شما را تبدیل به یک مشت بی‌مایه بی‌عرضه کنند که به جز پز دادن به گدشته هیچ چیزی نداشته باشید. ارتش ملیگرای رضاشاه حتی 1 روز هم در مقابل روس و انگلیس مقاومت نکرد. شاه آن قدر بی عرضه بود که در قرارداد 1971 ابوموسی را به امارات بخشید و جرئت نکرد در مقابل امارات و انگلیس مقاومت کند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.