افزودن نظر جدید

جناب انسان! خوب می‌دانید که ادعای روز پسر در تقویم هخامنشی دروغ است... منتها تعصب و بی‌فکری سبب شده که از قبول حقیقت فرار کنید. با این کلمات احساسی که دقیقا مانند کری‌خوانی‌های کودکان ناقص العقل است هیچ چیزی را تغییر ندادید. اگر سندی دارید که در تقویم هخامنشی، روز پسر وجود داشت، رو کنید. در غیر این صورت در مقابل حقیقت سر خم کنید که موجب رشد شخصیتی شما می‌شود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.