افزودن نظر جدید

پاسخ شهید عباس دوران (یکی از پاک ترین جوانان تاریخ ایران) به پرسش آقای حمید میرپور: اگر شهید شدم بدانید که در راه اسلام و در راه تعهدی که به امام خمینی دارم و با اقتدا به امام حسین (ع) جان خود را فدا کردم............ بخوانید: https://www.adyannet.com/fa/news/30735
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.