افزودن نظر جدید

ناشناس نمونه بارز یک عقب مانده کودن هست که نه عقل برای پذیرش حقیقت داره و نه شرف قبول واقعیت. روشن هست که فقط افراد ابله و عقده ای دروغ های کورش پرستان را باور میکنند. نه هیچ انسان عاقلی. روز پس در تقویم هخامنشی دروغ است و اگر راست بود امثال ناشناس هزار بار برای آن سند ارائه می کردند. نکردند. یعنی سند ندارند. حرف اول و آخر همین هست و بس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.