افزودن نظر جدید

کمبوجیه اگر انسان درستی بود، فرهیختگان ایرانی در طول تاریخ از او به نیکی یاد میکردند. هیچ تمجیدی در منابع ایرانی نسبت به کمبوجیه وجود ندارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.