افزودن نظر جدید

شما کتاب رو نخوندین وگرنه اینو نمیگفتید.بارها در کتاب به بارسپاری اشاره شده که همان سپردن همه چیز به خدا است که او بهترین هارا برای ما درنظر بگیرد.همچنین بارها اشاره شده که در کار خدا دخالت نکنید شاید خداوند چیزی را برای شما درنظر ندارد و به زور بدست آوردن آن باعث سرخودگی خودتان میشود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.