افزودن نظر جدید

برو ذوقی دگر اموز نه ان ذوقی که در گاو و خر است ادمی را فهم و ذوقی دیگر است اقا یه سوال چرا با تصوف و مشایخ طریقت مخالفت میکنید مگر اینان چه لطمه ای به خلق الله زنده اند که دائما از انها بد میگویید من یکی که ۲۵ ساله درگیر تصوف هستم و مطالب زیادی خواندم در باره انها مگر غیر تصوف و دراویش چه گلی بر سر این جماعت زده اند که بنشینیم و بگیم کدامشان بر حق هستند البته یه نکته ای هم بگم ببخشید و از من بیسواد خرده مگیرید (چرا همه علما و عرفا و مشایخ با هم متحد نمیشوند و جامعه را به سوی تعالی نمیبرند فقط نشسته اید بر علیه همدیگر زد و نقیض میگویید بقول جناب خرقانی هر کس در این سرای پای نهاد راهش دهید از دین و ایمانش مپرسید نانش دهید و بقولی خلق نکردم سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم ببخشید عزت زیاد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.