افزودن نظر جدید

بازم نقدای چرت و پرت خب گرامی اون صدتا برهان برهانهای مسخره ای مثل انسلم و نظم هستن دیگه که اکه بخونیشون از خنده غش میکنی انقدر مغالطه داره که نگو با همین برهان انسلم من میتونم اثبات کنم پری دریایی وجود داره ! (زیباترین پری دریایی رو تصور کن افرین حالا اگه در واقعیت نباشه زیباترین نیست پس پری دریایی باید وجود داشته باشه که زیباترین باشه( و کمالم داشته باشه)) چرا برهانی بر رد خدا نداریم ؟ تیغ اوکام و تیغ هیچنز و برهان علیت زکریای رازی و خدای حفره ها و ... کشکند؟ پری دریای مادی نیست خالق اون پوسایدون از دوازده ایزد المپ نشین یونان باستانه و معمولا همچین موجودی رو با قدرت ماورایی میساخته و مثل فرشته برای خدا بوده و به هیچ وجه ماوراطبیعه نیست افرین تو اخرن اشکالم تمام برهان های اثبات خدا رو ریختی رو دایره برهان های اثبات خدا هم ابدا خدا رو اثبات نمیکنن برهان علیت علت العلل رو برهان وجودی واجب الوجود رو برهان نظم ناظم رو و ... اثبات میکنن وخالق مهربانو توانا ودانای مطلق و که احیانا پیامبرش عیسی یا محمد باشه اسمشم الله یا یهوه باشه رو به هیچ وجه اثبات نمیکنن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.