افزودن نظر جدید

شما گرفتار بی‌انصافی و قضاوت‌های نادرست شديد. چرا وهابيت را با عربيت يكسان دانستيد؟ از 300 ميليون عرب، كمتر از 30 ميليون تفكر وهابی دارند. چرا شما از روی 10 درصد برای همه حكم صادر ميكنيد؟ گذشته از اين، اين تيميه منشأ تقكرات افراطی سلفی، اهل حران بود كه اصالتاً از مناطق كهن ايرانی و در پايان نيز جزو خاك روم بود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.