افزودن نظر جدید

سلام. شاید از یک جهت با هم برابر و از جهتی دیگر، یکی بر دیگری برتر باشد. مثلاً دو نفر، یکی در شجاعت برتر از دیگری است و دیگری در صداقت. شاید این طور باشد. و مجموعا امتیاز هر دو، عالی است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.