افزودن نظر جدید

بنظرم این کتاب عالیه از ما میخواد حتی روی مهم ترین و راسخ ترین اعتقاداتمون مثل وجود خدا هم بازهم پرسشگری داشته باشیم توی این مسیر اگر بتونیم پاسخی برای پرسش های ذهنمون پیداکنیم قطعا ایمانتون واقعی وواقعا پرسیدن است ولی اگر نتونید خودونو و ایمانتونو بازیچه گرفتید کتاب ها بنظرم نباید پاسخ بدهند اونا ذهن رو وادار به پرسش می کنند و هرچه یک کتاب بیشتربتونه ذهن رووادار به پرسیدن کنه مثل این کتاب در بازسازی وشکوفایی افکار موفق تره
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.