افزودن نظر جدید

کلمه امام زمان حتی یکبار در قرآن نیامده است و وعده ظهورش نیز.درقرآن فقط و فقط وعده ظهور مجدد عیسی مسیح داده شده است.اصلا تشیع و باورهایش توسط یهود آنوسی که قرآن به آنها منافقون می گوید به رهبری عبدالله بن سباع که از یهود یمن بود بوجود آمد.و اصلا کسانی که شیعه شدند از همان اولش یهودی الاصل و یهودی مخفی بودند و پولس واقعا برای دشمنی با مسیح و نفاق وچند دسته گی در بین مسیحیان آن دروغها را گفت و همیشه این شیوه یهود بوده است .عبد الله بن سباع یهودی هم به شیوه پولس تشیع را بوجود آورد واین سیدها که که یهودی آنوسی بوده و هستند و پیرو تلمود و قوانین و قو انین شیطانی تلمود در جهت نفاق افکنی در بین مسلمانان و مبارزه با قرآن و اسلام راه پولس و عبدالله بن سباع را عامدانه و آگاهانه با همدستی یهود و اسراییل ادامه میدهند اعتقاد به امام زمان چاه ویلی بود که یهود مخفی برای مسلمانان کندند .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.