افزودن نظر جدید

به هر حال دو زمانه مختلف را از جهت آزادی دادن به ادیان بررسی کردن، مشکل ایجاد نمی کند. باید قبول کرد که در زمان ساسانیان، فشار بسیاری علیه ادیان های دیگر بود. و علاوه بر اینکه مردم عادی هیچ حقی نداشتند، پیروان دیگر ادیان تحت فشار هم بودند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.