افزودن نظر جدید

انحراف بابیه و بهائیت معلول همین انحرافات شیخیه است. یعنی از بطن کلام اهل بیت، بابیت و بهائیت پدید آمدند؟ برداشت شما از مکتب اهل بیت همین است؟ آیا از مکتب فکری شیخ کلینی هم چنین انحرافاتی پدید آمد؟ از مکتب فکری علامه مجلسی چه؟ از شیخ صدوق چه؟ فرق مکتب فکری صحیح و غیرصحیح همین است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.