افزودن نظر جدید

زهرا واکنشی که نشون دادی خیلی مسخره بود. چرا در برابر هر سخن مستند و روشنی، مقاومت میکنی؟ چرا در برابر فهمیدن مقاومت میکنی؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.