افزودن نظر جدید

من 15 سالم معلم مصالعات برا درس تاریخ گفت حضرت خدیجه موقع ازدواج 9 سال داشته و در 19 سالگی فوت کرده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.