افزودن نظر جدید

دروغ دروغه عکس اگه با مطلب همخوانی نداشه باشه یعنی دروغ پراکنی حتما مطلب هم مثل عکس کذبه دشمنی اشکار با خاندان معظم اتشبگی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.