افزودن نظر جدید

نکنه انتظار داشتید در دو صفحه نظرات تمام بزرگان اهل حق نوشته بشه، ضمن اینکه به دلیل آنکه متون و نظرات بزرگان اهل حق مکتوب نیست و استناد به گفتار شفاهی هم درست نیست، به همین مقدار اکتفا شده.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.