افزودن نظر جدید

سلام در پاسخ به سوال سوم شما که فرمودید فرزندان سلطان سلامت و قادر و خضر هستند، به تعبیر مشهور همین است، اما در برخی نسخ نام این سه تن را عبد الستار عبدالکریم عبدالقادر ذکر کرده اند. درباره منبع این نوشته می توانید به پاورقی دیوان گوره نوشته سید محمد حسینی انتشارات باغ نی 1382 ص 11 مراجعه نمایید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.