افزودن نظر جدید

من خودم شیعه هستم ولی آدم باید خدا را در نظر بگیره،اول بفهمیم در مورد چه کسی صحبت میکنیم بعدش نظر بدیم!! عثمان از والسابقون الاولون بود،پیامبر دو تا از دختراش به عقد عثمان در آورد برای همین لقب ذوالنورین به او داده شد.با صدق و وفا در کنار پیامبر بود و تمام اموالش در راه اسلام هزینه کرد،کدام یک از ما مانند آنها هستیم که در موردشان قضاوت میکنیم؟!! اما اینکه گفتید چرا علی کاری نکرد؟اولا همه ما میدونیم که علی بارها از عثمان دفاع کرد و بین شورشی ها و عثمان وساطت میکرد و دوما در جریان حمله شورشی ها به خانه عثمان فرزندانش حسنین برای دفاع از عثمان فرستاد و حتی امام حسن را سیلی زد که چرا از عثمان خوب دفاع نکردی.و اما اینکه گفتید چرا جنازه عثمان سه روز در زباله دان بود و علی کاری نکرد.جواب این که مدینه دست شورشی ها بود و علی قدرتی نداشت و وقتی خلیفه شد و همه با او بیعت کردند اجازه دفن جناب عثمان داد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.