افزودن نظر جدید

رستم شخص بزرگی بود و تا انجایی که توان داشت از میهنش دفاع کرد عرب هرچه باشد مرادشمن است کژاندیش و بد خوی و اهریمن است...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.