افزودن نظر جدید

تو و مثال تو از نظر من بسان افراد یزید و معاویه هستید که قران بر سرنیزه کردنو و از هرچیزی پیراهن عثمان درست کردن.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.