افزودن نظر جدید

جناب عقل کل ... من همون متن بین المللی کورش نامه ی گزنفون رو خوندم .... گزنفون به تعبیر خودش خدا و فرشتگان مورد اعتقاد کوروش را به خدایان یونان بدل کرده یعنی موقعی که کوروش برای مزدا قربانی میکند و از او وفرشتگان درگاه خدا یاری میطلبد گزنفون به تعبیر خودش آنان را زئوس و دیگر خدایان قلمداد کرده(جناب سامان نیز اعتراف کردند گزنفون اهورامزدا را با زئوس تطبيق داده است(در صفحه ی سرنوشت کوروش از دیدگاه گزنفون .. کامنتارو بخون))... دراعتقاد یونانیان باستان فرشته ایی وجود ندارد بلکه همه خدایان یا نیمه خدایانند ... و دقیقا به راحتی میتوان فهمید خدایان یونانی که در کوروش نامه (از زبان گزنفون) مورد ستایش کوروشند با اهورا مزدا و فرشتگانش قابل تطبیقند پس کوروش زرتشتی بوده . اگه در بعضی جاها سخن از میترا به زبان امده ... باید بگم بعد از ظهور زرتشت خدایان مورد پرستش ارایایی ها از الوهیت سقوط کردند و در قالب فرشتگان درامدند و در اوستا چنین چیزی مشهوده.پس کوروش زرتشتی بوده.گرچه میدونم با مغلطه بازی هات باز منکر میشی.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.