افزودن نظر جدید

کوروش زرتشتی بود وبا افکری پاک یگانه مرد منجی دلم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.