افزودن نظر جدید

آقا سامان یه سوال دیگه هم داشتم که خیلی مهمه این ترجمه دقیق متن انگلیسی منشور کوروشه خط5 منشور او نبونید پادشاه بابل معبدی ساختگی برایه شهر اور یا اورشلیم ساخت او رسم قربانی کردن را که پیش از این سابقه نداشت زا رواج داد دوست عزیز قربانی کردن انسان در برابر بت ها از رسوم اصلی بت پرستیه همان طور که اعراب جاهلیت فرزندان خود را در مقابل بت ها قربانی میکردند در سوره انعام آیه 137 امده و در تاریخ هست اسکندر مقدونی برایه سیاره مشتری قربانی میکرد اگر کوروش بت پرست بود چرا هیچ مورخی ذکر نکرده کوروش فلان جا قربانی کرد و تازه در منشورش از رواج قربانی کردن توسط شاه یایل انتقاد میکنه و اینکارو کنار کارایه بد دیگه شاه بابل و از دلایل حمله خود به بابل ذکر میکنه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.