اعتقادات

خصومت تورات نویسان درباره حضرت اسماعیل(ع) قسمت دوم
04/18/1401 - 14:07

تعصب نژادی تورات نویسان، آنان را به تناقض گویی درباره حضرت اسماعیل(ع) فرزند ارشد حضرت ابراهیم(ع) وا داشته و از بیان حقیقت درباره ذبیح بودن ایشان منصرفشان کرده است. جایگزین کردن نام اسحاق(ع) به جای اسماعیل(ع) در واقعه امر خدا به ذبح فرزند باعث تناقض گویی آنان شده است.

خصومت تورات نویسان درباره حضرت اسماعیل(ع) قسمت نخست
04/18/1401 - 13:05

تعصب نژادی تورات نویسان، آنان را به حسادت و خصومت نسبت به حضرت اسماعیل(ع) وا داشته است. از این رو آشکارا میثاقی را که خداوند با ابراهیم و اسماعیل(علیهماالسلام) بسته، نقض کردند و نیز با به کار بردن تعبير زشت وحشی برای ایشان در ترجمه، زمینه های تحقیر ایشان را فراهم آوردند.

تطبیق بشارت تورات به وارث ابراهیم(ع) بر اسماعیل(ع)
04/18/1401 - 12:54

بر اساس تعالیم تورات کنونی، حضرت اسماعيل(ع) بكر و پسر بزرگ حضرت ابراهیم(ع) است و فرزند ارشد، دارای حقوق خاص و مضاعف است. افزون بر این در فرهنگ طوایف صحراگرد چنین رسم بوده که به فرزند بزرگ تر، ریاست پدر داده می شده است. از این رو بشارت تورات به وارث ابراهیم(ع) بر اسماعیل(ع) تطبیق دارد و ایشان وارث حقیقی مقام پدر است.

حضرت موسی(ع) در چه جایی حج به جا می آورد؟
04/18/1401 - 11:26

در تورات هر چند درباره زمان حج حضرت موسی(ع) فرمانی از یهوه صادر شده است اما درباره مکان خاصی که از زبان حضرت موسی(ع) حج به عنوان یک دستور الهی آمده باشد، مطلبی نیامده است. در روایات اسلامی به طواف و حج حضرت موسی(ع) به دور کعبه اشاره شده است.

مناظره امام رضا(ع) با رأس الجالوت بر پایه استدلال به تورات
04/02/1401 - 13:53

محور مناظره امام رضا(ع) با رأس‌ الجالوت یهودی، مسأله نبوت خاتم الانبیاء بوده است. امام به درخواست این عالم یهودی، عبارت ‌هایی از تورات، زبور، اشعیا و انجیل برای اثبات پیامبری حضرت محمد(ص) آورده و رأس ‌الجالوت از پاسخ به استدلال ‌های امام رضا(ع) در می ‌ماند.

صفحه‌ها