باز بودن درهاى مسجد براى ابوبكر يا امير المؤمنين(علیه السلام)

پرسش:

حديث انسداد درهاى مسجد براى همه جز اميرالمؤمنين در بعضى از منابع اهل سنت براى ابوبكر وارد شده! آيا دليلى از كتب اهل سنت براى اثبات آن براى اميرالمؤمنين وجود دارد؟

پاسخ:

براى اطلاع بيشتر به كتب زير از كتب اهل سنت مراجعه شود:
امام احمد حنبل در 3 مورد در مسند، ج 1، ص 175; ج 2، ص 26; ج 4، ص 369.
نسائى در سنن ـ خصائص العلوى.
حاكم نيشابورى در مستدرك، ج 3، ص 117 و 125.
سبط بن جوزى در تذكره، ص 24 و 25.

به نقل كتاب شبهاى پيشاور ص 302، در سى مدرك از معتبرترين كتب اهل سنت آمده و بالاخره يوسف گنجى شافعى در باب 50 كفاية الطالب آن را «حديث عال» خوانده (از نظر تواتر سند) و آن حديث چنين است:
«سدّوا الأبواب كلّها إلاّ باب عليّ بن أبى طالب و أومأ بيده إلى باب عليّ(عليه السلام)...» آنگاه اضافه مى كنند، علت آن اين است كه پيامبر مى داند على و فاطمه و اولادش به نص قرآن تطهير شده اند. «إِنَّما يُرِيدُ اللهُ...»

دليل جعلى بودن روايت در شأن ديگران، نفى مطلقى است كه پيامبر از ساير درب ها فرموده اند و يا بايد همه راويان روايت خبر فوق الذكر كاذب باشند كه بسيارى از ائمه اهل سنت در بين اين ها هستند. روايت ديگر از عمر بن الخطاب است كه حاكم در ص125 مستدرك و سليمان بلخى حنفى در باب 56 ص 210 ينابيع الموده از مسند احمد بن حنبل و خطيب خوارزمى ص 261، مناقب ابن حجر در صواعق ص 76 و... نقل كرده اند.

عمر گفت: به على سه خصلت داده شده كه اگر يكى از آن ها به من داده مى شود براى من بهتر بود از حيوانات سرخ مو!

1 . پيامبر دخترش فاطمه(عليها السلام) را به ازدواج او در آورد.
2 . همه درها به مسجد بسته شده، جز در خانه على و آرام گرفت در مسجد همان طور كه براى پيامبر حلال بود.
3 . پرچم روز خيبر به او داده شد (او فرمانده لشكر شد).