کتاب "وهابيت و تحقير مقام انبياء و اولياء"

وهابيت و تحقير مقام انبياء و اولياء

در این کتاب مواردی جمع آوری شده است که فرقه ضاله وهابیت مقام عظمای اهل بیت(علیهم السلام) را کوچک شمرده اند و مواردی را ذکر میکند که ایشان به تشیع اتهام میزنند درحالی که با استناد به کتب معتبر ایشان نقض می شود.

منبع: کتابخانه سایت احرار اندیشه