کرامت

10/02/1397 - 17:10

در اینستاگرام بحثی را مطرح کردیم درباره انجام کارهای عجیب و غریب برخی از فرق صوفیه که در بدن خود سیخ و چاقو فرو می‌کنند و کارهای خارق العاده ای انجام می‌دهند و این اعمال را از انحرافاتی به شمار آوردیم که متصوفه آن‌ها را از کرامات و حتی معجزه ایشان می‌دانند. درحالی‌که این اعمال حتی با تعریف معجزه در اسلام نیز در تضاد است.

01/13/1397 - 12:03

نفحات الانس جامی ازجمله کتبی است که در آن اغراق و مبالغه زیادی صورت گرفته است. کراماتی که از حد تصور خارج است و بعضاً در ذهن و فکر یک انسان نیز نمی‌گنجد و باور آنها غیرممکن است و دروغی بیش نیست. برخی از این دروغ‌بافی‌ها به حدی بزرگ هستند که نه در حد کرامت، بلکه در یک معجزه می‌مانند حال‌آنکه هیچ پیامبری این‌چنین معجزه‌ای نداشته است.

09/19/1396 - 11:34

به عقیده صوفیان کسانی که قادر به اعمال فوق الطبیعه هستند یعنی کرامات و خوارق عادت دارند از اولیای الهی بوده و این عمل را نشانه‌ی نزدیکی به خداوند می‌دانند، در حالی که در قرآن و روایات، ملاک و نشانه‌ی تقرّب یافتن نزد خداوند موارد دیگراز قبیل نماز، ذکر و دعا، انفاق، انجام دستورات الهی و اطاعت از معصومین (علیهم‌السلام) عنوان شده است.

09/10/1396 - 10:27

در حالی‌که بزرگان و قدمای صوفیه در قرون نخست، نسبت به کرامت بی اعتنا بودند، پیروان آن‌ها سال‌ها بعد کرامات زیادی برای آن‌ها نقل کردند. تا جایی که محققین صوفی لب به اعتراف گشودند که بیشتر کراماتی که برای بزرگان سلف نقل شده است، طبق آنچه مردم تصور میکرده اند نقل شده نه برطبق واقعیت.

09/05/1396 - 10:06

برخی بر این اعتقادند که آنچه در بعضی کتب صوفیه به نام کرامت مطرح شده است در واقع کرامت نیست. زیرا وقوع این‌گونه کرامات برای آن‌ها ثابت نیست و در صورت وقوع نیز دلیل بر حقانیتشان نیست چون مرتاضین هم توانایی انجام امور خارق العاده را دارند.

09/02/1396 - 21:10

سران تصوف کراماتی را برای بزرگان خود نقل می‌کنند مبنی بر روزه‌دار بودن و عبادت برخی از این اشخاص در ایام شیرخوارگی و کودکی، چنانچه معتقدند که عبدالقادر تمام ماه رمضان را در ایام شیرخوارگی روزه بود و تا شب شیر نمی‌خورد. کراماتی که به افسانه شبیه است و برای هیچ پیامبری هم گفته نشده است.

08/24/1396 - 11:24

سران تصوف به دنبال کرامت‌سازی برای مشایخ خود، به برخی از آیات قرآن استناد کرده که در وصف اولیای خدا نازل شده و به همین دلیل دست به تشابه سازی زده و مشایخ خود را همانند اولیای خدایی که در قرآن نام آنها آمده است دانسته‌اند.

08/23/1396 - 23:40

در تفاوت معجزه و کرامت مواردی را ذکر کرده‌اند که معجزه مخصوص نبی و کرامت مخصوص ولیّ است. صدور معجزه از نبی واجب ولی کرامت از ولیّ جایز است. همه اینها مواردی است که در منابع صوفیه در فرق بین معجزه و کرامت بیان شده است.

08/22/1396 - 08:59

صوفیه قدیم دو کارکرد برای کرامت در نظر داشتند. اولین آنها اثبات مقام ولی بود و دومین کارکرد جلب اعتماد سالک برای قدم نهادن در وادی سلوک تحت ولایت ولی صاحب کرامت. ایشان در حالی این کارکردها را برای ولی در نظر داشتند که غافل از منشا رحمانی یا شیطانی کرامت بودند.

04/12/1396 - 10:58

یکی از راه‌های جذب افراد توسط صوفیه، ادعای کرامت است. برخی از کتب درباره ادعای کرامت‌سازی صوفیه داستان‌های عجیبی نقل کرده‌اند که انسان از ذکر آن ناخرسند می‌شود. برخی از صوفیه در جهت عجیب جلوه دادن قدرت کرامات بزرگان خود، علاوه بر کرامت‌سازی برای بزرگان، برای حیواناتی همچون سگ و گربه هم کرامت ساخته‌اند.