عایشه همسر پیامبر

10/04/1396 - 12:15

در صحیحین آمده که ابوسلمه می‌گفت: من و برادر عایشه، بر او وارد شدیم، و چگونگی غسل پیامبر را پرسیدیم، عایشه ظرف آبی طلبید و از روی لباس غسل کرد و بر سر خود آب ریخت. دو نفری که خدمت عایشه رفتند، یکی برادر رضاعی عایشه بود، دیگری هم خواهرزاده رضاعی عایشه.

06/23/1396 - 11:41

عایشه یکی از زنان پیامبر اکرم اسلام است که هم در زمان حیات پیامبر و هم در زمان بعد از رحلت پیامبر اکرم دست به کارهایی می‌زد که پیامبر و جانشین او را مورد آزار و اذیت قرار می‌داد. از جمله بعد از رحلت پیامبر به مخالفت با حضرت علی پرداخت و جنگی را به راه انداخت که باعث گردید خون عده زیادی از مردم به هدر رود.

09/19/1393 - 10:00

عايشه 4 سال قبل بعثت به دنيا آمد، و هنگام ازدواج با پيامبر اکرم (صلی الله عليه وآله وسلم)، 17 ساله بود و در شوال سال دوم هجری، در 19 سالگی وارد خانه پيامبر شدند، و چون ایشان قبل از پیامبر (صلی الله عليه و آله و سلم)، همسر مطعم بن جبیر بوده اند، مشخص می شود، دروغ عقد ایشان با پیامبر، در شش سالگی، برای اثبات باکره بودنشان بوده، که صحت ندارد.