رد حدیث «اجر و ثواب به ابوبکر و عمر، برای اسلام آوردنشان!»

  • 4 بهمن, 1399 - 16:49
ازجمله احادیث جعلی و ساختگی در فضیلت شیخین این حدیث است که از قول پیامبر نقل می‌کنند: کسانیکه بعد از من، برای اسلامشان اجر و ثواب می‌گیرند، ابوبکر و عمر هستند؛ در ردّ این حدیث جعلی، عالمان اهل سنت می‌گویند: «حدیث صحیح نیست، چرا که راویان آن، «خلید بن دعلج» و «محمد بن یونس کدیمی» تضعیف شده و کارشان جعل حدیث بوده است.

در کتب روایی و تفسیری اهل سنت، آن‌قدر احادیث جعلی و ساختگی وجود دارد که عالمان اهل سنت که در فن حدیث‌شناسی، خبره و ید طولایی دارند، با نقد و بررسی موشکافانه، حدیث صحیح را از غیرصحیح جدا کرده‌اند تا جلوی انحراف را بگیرند؛ چرا که این جعل احادیث، از زمان به حکومت رسیدن معاویه، و با دستور مستقیم او به حاکمان زیر دست خود برای محو و نابودی دین اسلام و نام پیامبر طرح‌ریزی شد و دنیاطلبان هم برای رسیدن به مطامع دنیایی، از هیچ کوششی فروگذار نکردند و شد آن‌چه که نباید می‌شد؛ لذا این‌گونه احادیث دروغین و ساختگی، به مرور زمان از لسان و اذهان مردم، به کتب و تألیفات راه پیدا کرد و باعث اختلاف و انحرافات عدیده‌ای در میان مسلمانان گشت که اثرات آن در نزاع و درگیری‌های فرقه‌ای ظهور و بروز دارد.
یکی از این احادیث جعلی و ساختگی، حدیثی است که این‌گونه نقل شده است، پیامبر فرمود: اولین کسی‌که بعد از من برای اسلامش به او اجر و ثواب داده می‌شود، ابوبکر و عمر هستند و اگر من خبر دهم شما را به اجر و ثوابی که خداوند به ابوبکر و عمر عطاء می‌کند، پایان نمی‌پذیرد.
در ردّ این حدیث جعلی و ساختگی، ابن جوزی می‌نویسد: «قال رسول الله: اول من ثیاب علی الاسلام بعدی ابوبکر و عمر، ولو حدثتکم بثواب ما یعطی الله أبابکر و عمر ما بلغت... هذا حدیث لایصح...[1] ... این حدیث صحیح نیست، چرا که احمد بن حنبل، یحیی بن معین و دارقطنی، «خلید بن دعلج» را ضعیف شمرده‌اند؛ ابن حبان هم گفته: «محمد بن یونس کدیمی»، کارش جعل و وضع حدیث بوده است.»
علمای دیگر اهل سنت، مثل: سیوطی، ابن العراق کنانی و دیگران هم، نظر ابن جوزی را در کتب خود بیان کرده‌اند و «خلید»، «کدیمی» را ضعیف دانسته و آنان را جاعل و وضّاع الحدیث می‌دانند.[2]
فاعتبروا یا اولی الابصار

پی‌نوشت:

[1]. العلل المتناهیه فی الاحادیث الواهیه، ابن جوزی، دار الکتب العلمیه، بیروت، لبنان، ج1 ص200 رقم315. جهت مشاهده تصویر کتاب کلیک کنید.
[2]. اللآلی المصنوعه، سیوطی، دار الکتب العلمیه، بیروت، لبنان، ص55.

تولیدی

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fill in the blank.