ولایت و امامت

12/25/1396 - 11:28

از شبهاتی که در مبحث غدیر به شیعه وارد می‌کنند این شبهه می‌باشد که چرا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) علی (علیه‌السّلام) را در مکّه معرفی نکرد؟ در این شبهه ابن تیمیه چنین آورد: «آنچه در روز غدیر اتفاق افتاد مشخص می‌کند پیامبر در صدد تبلیغ موضوعی دیگری بوده، چرا که اگر حضرت قصد داشت امامت علی بن ابی‌طالب...

12/12/1396 - 10:46

حفظ دین از شئونی است که می‌توان برای امام معصوم مطرح کرد. بدین معنا که امام معصوم باید به لحاظ سیاسی واجتماعی به گونه‌ای رفتار کند که نگذارد دین نابود شود؛ بنابراین بر اساس سیره و سخنان معصومان این شأن و وظیفه از سه طریق حاصل می‌شود: 1- همکاری با خلفا؛ 2- صلح با حاکم جائر؛ 3- قیام در برابر حکومت جائر

06/13/1396 - 14:37

حدیث غدیر از احادیثی است که امت اسلامی بر آن اجماع دارند، چرا که متواتر است و همگان به این حدیث یقین دارند؛ ولی چون به مذاق برخی خوش نمی‌آید با استدلالهای واهی و پوچ سعی دارند تا اذهان مسلمانان را منحرف کنند تا غصب خلافت از طرف غاصبین نمایان نشود، کسانی‌که خود از نظر اعتقادی دچار مشکل هستند، از جمله ابن حزم اندلسی.

08/02/1394 - 17:41

شيعه، امام را در تمامی جهات علم و اخلاق و فضيلت از ساير خلق برتر می‌داند و به حکم عقل، تقديم مفضول بر فاضل را قبيح می‌شمارد، اما بعضی از اهل سنت امامت مفضول را، با وجود افضل يا فاضل، جايز می‌دانند. اينک به برخی‌ از عبارت‌های آنان اشاره می‌کنيم و در آخر بیان می‌کنیم که کدام قول مخالف آیات و روایات می‌باشد. تفتازاني می‌گويد كه شرط نيست که امام افضل مردم باشد...

الصفحات