نماز شب

11/28/1393 - 18:17

در منظر اسلام و مسلمین،‌ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با همه جلالت شأن و رفعت مرتبت، همچنان عبد خداست و این شهادت هر روز مسلمین در پایان نماز است که «اشهد انّ محمدا عبده و رسوله» یعنی: «شهادت می‎دهم که محمد (صلی الله علیه و آله)، بنده و رسول خداوند است.» او نه تنها در آخر زندگی همه عبادات را انجام داد،‌ بلکه وظایف عبادی آن جناب...