غرب

01/08/1400 - 14:10

با نگاه به عملکرد فرقه سلطان علیشاهی (گنابادی) در جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که این فرقه در اکثر رخدادهای اجتماعی و سیاسی در تضاد و تقابل با مردم و جمهوری اسلامی بوده‌. ارتباط و دوستی این فرقه و سران آن با منافقین و علی‌الخصوص دشمنان قسم خورده‌ ایران، مثل وهابیت خبیث و آمریکای جنایتکار گویای همین مسئله است.

01/29/1397 - 13:18

جریان نواعتزال به جای آن‌که از عقل خود در راستای تحکیم مبانی اسلامی بهره ببرند که همگام با فطرت و عقل سلیم است، بیشتر به دنبال افکار غرب‌گرایانه هستند. سکولاریسم از جمله همین افکار است که مورد تایید این گروه قرار گرفته، در حالی که قرآن کریم پاسخگوی نیازهای بشریت در عرصه‌های گوناگون است.

02/07/1396 - 20:08

 تمدن غرب بعد از رنسانس در مواجهه با شبهات و سؤالاتی که به دین شد بدون پاسخ ماند؛ و چون از انسجام عقیدتی محکمی برخوردار نبودند، مردم دین را از صحنه‌ی زندگی خود کنار گذاشتند. پس‌از مدتی که  با عالم غیب دور افتادند، با مواجهه با ادیان شرقی مخصوصاً اسلام، این ادیان به سرعت در آن مناطق گسترش یافتند.

11/14/1393 - 01:16

چگونه است که توهین به مقدسات بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان مصداق بارز آزادی بیان بوده اما تحقیق در مورد یک واقعۀ تاریخی جرم محسوب می‌گردد؟ در واقع، هرجا که کوچک‌ترین خدشه‌ای به منافع صاحبان قدرت در غرب وارد شود آزادی بیان هیچ‌گونه موضوعیتی ندارد و این چیزی جز سوء استفاده دوگانه از واژه «حق آزادی بیان» نیست. بحث آزادی در یک جامعه...