سد ابواب

05/04/1397 - 11:58

در شأن و مقام حضرت علی (علیه‌السلام) همین بس که احادیث و مناقب فراوانی از پیامبر درباره ایشان نقل شده است، اما برخی از احادیث مانند سدّ الابواب چنان مهم و مشهور هستند که جاعلین، در مقابل این حدیث، حدیث مشابهی را برای ابوبکر نقل کرده‌اند.

10/09/1396 - 20:40

روایت «سد الأبواب الا باب علی (بسته شدن همه درها به مسجد، به جز درب خانۀ علی علیه السلام به امر پیامبر)» که نقل شده است، ثابت می‌کند که این فضیلت از فضائل اختصاصی امیر مؤمنان (علیه‌السلام) است. از طرف دیگر روایات «سد الأبواب الا باب ابوبکر» نیز ثابت می‌کند که رسول خدا همه درها را بسته است، جز در خانه ابوبکر؛ و این یک...