تکثر گرایی با جمع بین خلفای سه گانه

 تکثر گرایی با جمع بین خلفای سه گانه و امام علی علیه السلام
نعمت ا...ولی با بهره گیری از روایت اهل سنت هم ابوبکر را خلیل رسول خدا نامیده و مهر تایید بر او می زند و هم عمر را به عنوان کسی که شان بالقوه نبوت داشته مطرح می کند و او و ابوبکر را آقای اهل بهشت معرفی می نماید و از طرفی امامت و ولایت علی علیه السلام را مورد تاکید قرار می دهد و آن حضرت را مانند هارون برای موسی می داند که این حکایت از تفکرات پلورالیستی وی داشته است .
عن عبدالله بن مسعود عن نبی صلی ا...و سلم قال :لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابابکر خلیلا و لکنه اخی و صاحبی و قد  اتخذ ا...صاحبکمو صاحبی خلیلا  بیت :
صدق صدیق باید ای صادق
تا شوی عاشقی چنان لایق
وقال فی عمر : لو کان بعدی نبی لکان عمر الخطاب .
و عن انس قال :قال رسول ا...صلی ا...علیه وسلم :ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه من الا ولین و الاخرین ....
نعمت یاران رسول فرموده
جان مومن قبول فرموده
و عن طلحه بن عبد ا... قال : قال رسول ا... علیه و سلم  لعلی انت منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی
وعن زید بن ارقم قال : قال رسول ا... صلی ا...علیه وسلم من کنت مولاه وفعلی مولاه [1]....
لازم به ذکر است درمورد حدیث  اول هرکس ابابکر و ظلم او به امام علی علیه السلام را بداند و بشناسد  جعلی بودن این مطلب برای او واضح است  در مورد حدیث دوم این روایت در مقابل روایت الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه جعل شده و چه ناشیانه جعل گردیده پیرمرد بهشت !مگر انسانهای پیر در بهشت به شکل مسن و پیر زندگانی می کنند؟!بر فرض که صحابه ای زمان پیغمبر در موردش وصف خوبی آورده شد یقینا آن مطلب وصف حال او در آن زمان با آن اوصاف اکتسابیش بوده و در مورد بعضی از صحابه مثل امام علی علیه السلام دلیل بر عصمت آنها هست، ولی اگر دلیلی بر عصمت او نبود تصور خطا و گناه برای او ممکن است پس اگر طلحه الخیر یا زبیر سیف الاسلام. بر
___________________________________________________
[1] . (نسخه خطی شماره 4262 کتابخانه ملک مورخ به سال1109 ه. ق)
( ونسخه خطی شماره 1464 کتابخانه ملی مورخ به سال 1134 ه. ق)
( و کتاب مسافرتهای شاه ولی .... تالیف دکتر حمید فرزام اصفهان شهریور 1347 صص 59 و 60 و حواشی آن(منقول از تحقیق در احوال و نقد آثار و افکار شاه نعمت ا...ولی  دکتر حمید فرزام انتشارات سروس  1374 صص5-594).